ޕާން ޕުޑިން

ޕާން ޕުޑިން

 

ޕާން ޕުޑިން

ޕާން ޕުޑިން އަކީ މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ.އާންމުކޮށް ދިވެހިން ރޯދަމަހު ރޯދަ ވީއްލަން ޕާން ޕުޑިން ހަދައި އުޅެއެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 40 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 50 މިނެޓް
paan pudding recipe
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #