ޒިލޭބި

ޒިލޭބި

 

ޒިލޭބި

ޒިލޭބީއަކީ މީރު ފޮނިކާނާއެކެވެ. ޒަމާނަށްއައި ބަދަލާއެކު ޒިލޭބި ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލެއް އައިނަމަވެސް ރަހައަށާއިބައްޓަމަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 30 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 20 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 50 މިނެޓް
zileybi
އިސްތިހާރު
Bubble Tea by Karak

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #