ސާގު ކަނދި

ސާގު ކަނދި

ސާގު ކަނދި

ސާގު ކަންޖަކީ އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ސާގު ކަނދިވެސް ޒަމާނީވެ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ސާގުން ތައްޔާރު ކުރާ މި މީރު ބުއިމަކީ ހުރިހާ އިރެއްގެ ނާސްތާގައި ވެސް އިންސާފުކޮށްލަން ރަނގަޅު ބުއިމެކެވެ.  
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 30 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 40 މިނެޓް
saagu kandhi
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #