މަސްބަތް

މަސްބަތް

މަސްބަތް

މަސްބަތަކީ ދިވެހީންގެ ގިނަ ރަހަތަކެއްއެކުވެ މަސްހުނިވެފައިވާ، އޭގެ ރަހަ މީރު ކެއުމެކެވެ. އޭރާ މިހާރުވެސް ދިވެހީންގެތެރޭގައި މަޤުބޫލު ކެއުމެކެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 15 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 30 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 45 މިނެޓް
mas bai recipe
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #

1 ކޮމެންޓް