ކުޅި ބޯކިބާ

ކުޅި ބޯކިބާ

 

ކުޅި ބޯކިބާ

ކުޅި ބޯކިބަލަކީ ދިވެހިންގެ ކާ ސުފުރާ މައްޗަށް ވަރަށް އާންމު ހެދިކާއެކެވެ. ކުޅި ބޯކިބަލުގެ ތަފާތު އެއްތައް ރަހަތަކެއް ހުންނައިރު ކުޅި ބޯކިބާ ތައްޔާރު ކުމުގައިވެސް ތަފާތު އެތައް ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅެއެވެ.
މިފަހަރު "ހެދިކާ" އިން މި ގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރު ކުޅި ބޯކިބަލުގެ ރެސިޕީއެކެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 15 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 50 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 1 ގަޑި 5 މިނެޓް
އިސްތިހާރު
Bubble Tea by Karak

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #