ކީމިޔާ – އޮށްކީމިޔާ

ކީމިޔާ – އޮށްކީމިޔާ

 

ކީމިޔާ – އޮށްކީމިޔާ

ކީމިޔާއަކީ ދިވެހި ސުފުރާތައްމަތިންއާންމުކޮށް ފެންނަ، ހަވީރުސައިގަޑިއަށް އިންސާފުކޮށްލަން މީރު ހެދިކާއެކެވެ.
 އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ދިވެހިންމިހަދާ ކީމިޔާއާއި ވައްތަރު ހެދިކާއައް ހަދާއުޅެއެވެ.
 ވަޅޯމަސް ބޭނުންކޮއްގެން 'ހެދިކާ' އިންމިގެނެސްދޭ ކީމިޔާ އަޖުމަ ބައްލަވާލައްވާ، މީރުވާނެއެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 25 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 15 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 40 މިނެޓް
keemiyaa
އިސްތިހާރު
Bubble Tea by Karak

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #