ހަވާދުލީ ބިސް

ހަވާދުލީ ބިސް

 

ހަވާދުލީ ބިސް

ތެލުނުލާ މީރު ހެދިކާއެއް ތައްޔާރު ކޮއްލަން ހަވާދުލީ ބިސް އަޖުމަބައްލަވާލާ!
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 30 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 20 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 50 މިނެޓް
havaadhulee bis
އިސްތިހާރު
Bubble Tea by Karak

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #