އަނބު ލައްސީ

އަނބު ލައްސީ

 

އަނބު ލައްސީ

އަނބުލައްސީ ނުވަތަ އަނބު ސްމޫތީ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބުއިމެއް، ދިވެހި ދޮންއަނބުގައި ތައްޔާރުކޮށްލައިފިނަމަ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެއެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 10 މިނެޓް
anbu lassi
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #