ރެސިޕީ: އިންޑިއަން

anbu lassi

އަނބު ލައްސީ

އަނބުލައްސީ ނުވަތަ އަނބު ސްމޫތީ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބުއިމެއް، ދިވެހި ދޮންއަނބުގައި ތައްޔާރުކޮށްލައިފިނަމަ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެއެވެ.