އަލުވި ރިހަ

އަލުވި ރިހަ

އަލުވި ރިހަ

އަލުވި ރިހައަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުރިހަ އެކެވެ. މިއީ ރޮއްޓާ އަދި ބަތާއި އެކުވެސް ކާލަން ވަރަތް މީރު ރިހައެކެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 20 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 30 މިނެޓް
aluvi riha recipe

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #